Choose your language   polska english
TOTORU design&multimedia
HOME TOTORU USŁUGI GALERIA KONTAKT

HOME>>GALERIA>>FUNDACJA OTWARTY KR?G


Fundacja OTWARTY KR?GKategoria: materia?y promocyjne, plakaty, ulotki, teczki, zaproszenia

Autor: Gosia Kuc

Dla: Fundacji OTWARTY KR?G w ramach:
Dni Solidarno?ci z Osobami z Do?wiadczeniem Choroby Psychicznej"
Wroc?aw 15-19 pa?dziernika 2012

Opis: Przedstawione obok materia?y promocyjne powsta?y na organizowane
przez Stowarzyszenie Otwarty Kr?g, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
i Wojewdzkiego Konsultanta w dziedzinie psychiatrii: Dni Solidarno?ci
z Osobami z Do?wiadczeniem Choroby Psychicznej", odbywaj?ce si?
we Wroc?awiu, w dniach 15-19 pa?dziernika 2012r, dzi?ki wsparciu sponsorw:
Wydzia?owi Zdrowia i Spraw Spo?ecznych Urz?du Miejskiego Wroc?awia,
Wydzia?owi Zdrowia Urz?du Marsza?kowskiego Wojewdztwa Dolno?l?skiego
i Fundacji Akademii Rozwoju i Przedsi?biorczo?ci.
© TOTORU S.C.  |  tel. +48 502136267  |  Skontaktuj się z nami  | Polityka prywatności i dane osobowe |  ul. Chrobrego 77 lok. 11 Oława 55-200 Dolny Śląsk
TOTORU design&multimedia