Choose your language   polska english
TOTORU design&multimedia
HOME TOTORU USŁUGI GALERIA KONTAKT

HOME>>GALERIA>>MULTIKATALOG ?LUBNY - PROMO


MULTIKATALOG ?LUBNY - PromoKategoria: animacja, materia?y promocyjne, promo

Ilustracje: Gosia Kuc

Animacja: Gawe? Sagan, Gosia Kuc

Monta?: Gawe? Sagan

Muzyka: Kevin MacLeod

Efekty D?wi?kowe: theFREESOUNDproject

Dla: Multikatalog ?lubny - TOTORU s.c.

Opis: Multikatalog ?lubny to multimedialne prezentacje ofert firm zwi?zanych z bran?? ?lubn? na p?ytach DVD, interaktywna baza teleadresowa na p?ycie CD i serwis internetowy. To projekt, ktry powsta? g?wnie z my?l? onarzeczonych, jednak b?dzie tak?e wspania?ym ?rd?em informacji dla wszystkich planuj?cych organizacj? imprez okoliczno?ciowych: urodzin, komunii, rocznic ?lubu.
Multikatalog ?lubny na DVD to innowacyjna forma reklamy daj?ca reklamodawcom olbrzymie mo?liwo?ci prezentacji swojej oferty. Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo na stronie www.multikatalogslubny.pl

Tworz?c Multikatalog ?lubny postawili?my na prost? form?, ktra jednoznacznie komunikuje o jego charakterze i jednocze?nie wyr?nia si? na tle tradycyjnego weselnego dizajnu".

Oto animacja, przybli?aj?ca ide? Multikatalogu ?lubnego.
© TOTORU S.C.  |  tel. +48 502136267  |  Skontaktuj się z nami  | Polityka prywatności i dane osobowe |  ul. Chrobrego 77 lok. 11 Oława 55-200 Dolny Śląsk
TOTORU design&multimedia